Singer/Canada

...
Van an toàn Singer
Là chốt chặn cuối cùng giúp bảo vệ các thiết bị trong hệ thống. Van an toàn không tham gia vào quá trình hoạt động của hệ thông nhưng có tác dụng giảm bớt áp lực khi đường ống đột ngột có áp lực vượt quá định mức.

  Xem thêm>

...
Van giảm áp Singer
Để duy trì được áp suất đầu ra thấp hơn áp suất đầu vào, van giảm áp hay còn gọi là van điều áp được ra đời với khả năng điều chỉnh được áp suất đầu ra của van cũng như đường ống. Sự tiện lợi giúp van có được rất nhiều ứng dụng trong các hệ thống cần điều chỉnh áp suất nước như cấp nước trong tòa nhà cao tầng, thủy điện,…

  Xem thêm>